Honda monkey / Sammy, finsk spets 7" Vinyl

by Vasas flora och fauna

Spotify

Tracklist

1. Honda monkey

2. Sammy, finsk spets7 marken 7 stolpe 7 staket

Infos

  • Released: 2016

Liner Notes

Begränsad upplaga. En upplaga endast.

3 x 100 ex numrerade i tre olika omslag.

Totalt 385x gjorda där de sista 85x (med ett fjärde omslag) säljs exklusivt på Gros Bokhandel i Vasa.